Disable Preloader

Svi dokumentiikonadividerikona
Poštovani, 

temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.,  UP.02.1.1.16.0208 „Zaželi – Nastavimo pružati i primati pomoć!“, svi zainteresirani mogu poslati Ponudu prema Pozivu za dostavu ponuda koji se nalazi u privitku. Pripadajuće priloge možete preuzeti također u Dokumentima.

Ponude možete poslati na e-mail adresu natalia.turbic@gmail.com do 21. veljače 2023.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općinskog društva Crvenog križa Gračac.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Letak za projekt "Zaželi-Pružamo pomoć, primamo pomoć!"


dividerikona
Snimka za radio emitiranje, za projekt "Zaželi-Pružamo pomoć, primamo pomoć!"


dividerikona
Brošura za projekt "Zaželi-Pružamo pomoć, primamo pomoć!"


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider