Disable Preloader

Novosti

O G L A S


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti


u sklopu projekta ,,Zaželi- Nastavimo pružati i primati pomoć!“


u okviru Poziva „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III" 


RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA


Prijava na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnosi se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Hrvatski Crveni križ: Općinsko društvo Crvenog križa Gračac, Školska 10, 23440 Gračac, s naznakom: „Prijava na oglas u sklopu projekta „Zaželi – Nastavimo pružati i primati pomoć!".  Oglas  će biti objavljen i na web stranici Općinskog društva Crvenog križa Gračac.


Više o oglasu pogledajte u priloženim dokumentima.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općinskog društva Crvenog križa Gračac.


  


 


POZIV PRIPADNICAMA CILJANE SKUPINE - OGLAS OBRAZAC PRIJAVE NA OGLAS

Natrag