Disable Preloader

Novosti

U sklopu projekta  „Zaželi-Pružamo pomoć, primamo pomoć!“, u srijedu, 10. ožujka 2021. godine, započela je sedma dostava i podjela seta higijenskih potrepština. 

Zaposlenice na projektu „Zaželi-Pružamo pomoć, primamo pomoć!“ podijeliti će 150 paketa korisnicima projekta.


 


 


Nabavu seta higijenskih potrepština sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. 


  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Gračac


 


 Natrag